Mezinárodní symposium 2020

Mezinárodní symposium
Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?

Fotografie (Facebook) >
Reportáže a rozhovory s řečníky (Facebook) >
Záznam z přednášek (Youtube) >

„Každá krize má svá nebezpečí a příležitosti. Může přinést spásu, anebo zkázu.“

- Martin Luther King, Jr.

Demokracie prochází tvrdou zkouškou zdravotní, ekonomické i společenské krize. Jaké může mít situace důsledky na fungování států a svobodných společností? A lze současnou krizi brát jako příležitost pro změnu k lepšímu?

Vlivem pandemie koronaviru došlo k omezení základních práv a svobod, jaké většina populace nikdy předtím nezažila. Tradiční problémy demokratických režimů se v současnosti kombinují s problémy zcela novými. Mezi ty patří například patří otázky strojového učení a umělé inteligence, jejichž dopady na politické uspořádání si zatím jen těžko dokážeme představit.

Druhý ročník mezinárodního symposia Demokracie v 21. století na téma Krize nebo příležitost? organizuje Institute H21 pod záštitou zakladatele, matematika Karla Janečka a místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Jana Horníka. Symposium proběhne v reprezentativních prostorách Obecního domu, který byl od nepaměti důležitým místem setkávání a diskuzí - v roce 1918 zde například byla dohodnuta a přijata Tříkrálová deklarace, která požadovala osamostatnění Čechů a Slováků od Rakouska-Uherska a vedla k utvoření demokratického Československa.

Cílem symposia je otevřít konstruktivní diskuzi o závažných otázkách a problémech, které dnešní doba přináší, a pomoci tak světové společnosti proměnit současnou krizi v příležitost. Posláním symposia je přizvat do multidisciplinární debaty odborníky na filozofii demokracie, právo, politologii, sociologii, inovativní volební systémy a roli technologií ve společnosti.Svou účast již potvrdili představitelé a zástupci mezinárodních organizací, diplomatických misí, veřejného sektoru, českých i zahraničních think-tanků a akademické obce.

Program symposia se koná v českém a anglickém jazyce. Na symposiu bude zajištěno simultánní tlumočení do českého i anglického jazyka.

Program


8:48-9:21

Registrace

9:21-9:27

Uvítání od místopředsedy Senátu PČR Jana Horníka a zakladatele Institutu H21 Karla Janečka

9:27-10:42

Téma: Aktuální krize Covid-19

 • Covid-19 a demokracie
  György Széll
 • Ekonomika a Covid-19
  Danuše Nerudová
10:42-11:03

Káva, čaj a občerstvení (21 minut)

11:03-11:57

Téma: Rizika v regionu

 • Bělorusko
  Alena Marková, Tomáš Petříček

Diskuzní panel, otázky a odpovědi

11:57-12:03

Přestávka (6 minut)

12:03-13:12

Téma: Liberální demokracie současnosti

 • Liberální demokracie a ideál rovnosti
  Daniel Kroupa
 • Politická svoboda
  Helena Hofmannová
 • Globální demokracie
  Petr Boháček
13:12-14:12

Oběd (60 minut)

14:12-15:21

Téma: Na volebním systému záleží

 • Svět na křižovatce dějin: Jak najít společnou řeč v krizi civilizace?
  Karel Janeček
 • Středovýchodní Evropa jako laboratoř volebních systémů?
  Ladislav Cabada

Diskuzní panel, otázky a odpovědi

15:21-15:42

Přestávka (21 minut)

15:42-16:42

Téma: Výzvy občanské participace

 • Helpful Art in Covid
  Pavel Šťastný
 • Participace a dezinformace
  Tomáš Vlazlo
 • Participativní rozpočtování v New Yorku a význam participativních procesů v krizi
  Carlos Menchaca
16:42-17:12

Občerstvení (30 minut)

17:12-18:21

Téma: Nové technologie a demokracie

 • Podrývá umělá inteligence základy demokracie?
  Peter Biegelbauer
 • Covid a eGov: Krize jako spouštěč technologického upgradu státu?
  Michal Bláha
18:21-18:27

Slavnostní ukončení se slovem od ředitele Institute H21 Adama Růžičky

Řečníci

Tomáš Petříček

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. je český politik, ministr zahraničních věcí a místopředseda ČSSD. Vystudoval magisterský a doktorandský program oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde obhájil disertační práci na téma „Perspektivy energetické bezpečnosti Evropské unie“. V průběhu studia absolvoval také pobyt na Université Libre de Bruxelles. Dále získal tituly M.A. na bruselském Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques v oboru Governance a rozvojová politika a na University of Warwick v oboru Mezinárodní politická ekonomie. Na symposiu promluví v rámci bloku Rizika v regionu: Bělorusko.

Pavel Šťastný

MgA. Pavel Šťastný je uznávaný český designér, výtvarník a typograf. Během svých 25 let zkušeností spolupracoval s klienty jako Audi, IKEA, Linet, Olympus, Porsche, Scott USA, Volvo, Zanussi a předními nemocnicemi v České republice. Navrhl loga pro Občanské fórum, Seznam.cz, Slovanský dům, Datart, ArtGen, Paraple, Banánové rybičky a mnoho dalších. V rámci svého studia Plechárna Design Factory vytváří logotypy a korporátní design, produkuje výstavy, akce, filmy a televizní pořady. Je kreativním ředitelem mezinárodního festivalu Architecture Week Praha a spoluorganizuje Farmářské trhy na Kulaťáku. Vytvořil nový design nemocničních lůžek pro Arabský záliv, navrhl nové logo Česko-saúdské obchodní komory a podílel se na přípravě Česko-saúdského obchodního fóra. Je autorem výstavy Helpful Art in Covid, která mapuje umění vytvořené ve světě během pandemie koronaviru.

Tomáš Vlazlo

Tomáš Vlazlo je 1. místostarosta města Jeseník, člen představenstva Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., člen pracovní skupiny „Koordinace a spolupráce“ Smart Region Olomoucký kraj a člen komise pro kulturu a cestovní ruch SMO ČR. V rámci své práce zefektivňuje práci města, rozvíjí participaci občanů, podporuje místní komunitní a kulturní projekty. V oblasti participace se radnici podařilo zrealizovat 1. ročník participativního rozpočtu www.tvorimejesenik.cz. Zajímá se o životní prostředí, urbanismus, zachování i rozvoj historického dědictví Jesenicka a o technologie – ve spolupráci s jesenickým startupem Oscar senior vytvořil nový způsob provozování senior taxi, které usnadní práci ošetřovatelům. Je také iniciátorem účasti města v projektu 5G pro 5 měst.

Petr Boháček

Mgr. Petr Boháček, BA je výzkumníkem na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky a zástupcem Demokracie bez hranic pro ČR. Zabývá se kosmopolitní demokracií, modely globálního vládnutí a vesmírnou politikou. Je také 2020-2021 Policy Fellow na Evropském univerzitním institutu ve Florencii se zaměřením na globální řízení velkých laserových systému ve vesmíru.

Carlos Menchaca

Carlos Menchaca je americký demokrat a radní za 38. okres na radnici New York City. Ten zahrnuje Brooklyn a jeho okolí Sunset Park, Red Hook, Greenwood Heights, a části Borough Park, Dyker Heights a Windsor Terrace. Je prvním Američanem mexického původu zvoleným do veřejné funkce ve městě New York City. Zde v městské radě předsedá imigračnímu výboru. Před nástupem do funkce pracoval v letech 2005 až 2011 jako koordinátor kapitálového rozpočtu a politiky v kanceláři prezidenta Martyho Markowitze pro čtvrť Brooklyn. Od roku 2011 do roku 2013 zastupoval komunity LGBT a HIV / AIDS v kanceláři mluvčího newyorské radnice.

Alena Marková

Alena Marková, Ph.D. je historičkou soudobých dějin. Působí na Fakultě humanitních studií UK a ve své odborné činnosti se věnuje současným dějinám Východní Evropy, nacionalismu a post-socialistické transformaci. Je vedoucí řešitelkou mnoha odborných českých a mezinárodních projektů (4EU+ European Universities Alliance, GAČR, TRANS MZV ČR a další). Dlouhodobě se zabývá expertní činností pro Horizon2020 a M17+. Působí jako redaktorka časopisu The Journal of Belarusian Studies. Je autorkou odborných publikací v češtině a jiných jazycích s širokým mezinárodním ohlasem. Marková je například držitelkou ocenění za nejlepší historickou monografii v oblasti běloruských studií za rok 2016 od odborné poroty 7. Mezinárodního kongresu běloruských studií ve Varšavě.

Michal Bláha

Michal Bláha je podnikatel a přední český odborník na problematiku ICT a eGovernment. Byl jedním ze zakladatelů vyhledávače Atlas.cz a dalších českých i zahraničních startupů. Od roku 2013 se aktivně věnuje inovacím, eGovernmentu, efektivitě a digitalizaci podniků i státní správy a problematice opendat. Do listopadu 2019 by členem podvýboru pro Digitální Česko. V roce 2016 vytvořil veřejně prospěšnou službu HlídačStátu.cz, unikátní nástroj na komplexní kontrolu hospodaření a obchodních vztahů státu. Je držitelem tří Křišťálových lup za nejlepší projekt roku (dvě za projekt Hlídač státu) a dvou Cen Fondu Otakara Motejla.

Karel Janeček

Dr. Janeček je zakladatelem Institutu H21 a autorem inovativního volebního systému D21. Doktorát ve finanční matematice získal na Univerzitě Carnegieho–Mellonových. Je zakladatelem společnosti RSJ, která je největším tvůrcem trhu na derivátových burzách. Momentálně se věnuje podpoře demokracie a aktivitám proti korupci.

Helena Hofmannová

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. působí jako docentka ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě UK. Reprezentuje ČR jako členka Evropské komise proti rasismu a netolerance Rady Evropy. Zabývá se mezi jinými problémy demokracie, lidských práv a ústavního soudnictví. V letech 2006, 2008 a 2019 získala Michigan Grotius Fellowship na Michigan University School of Law. Absolvovala řadu studijních pobytů, např. na New York University School of Law nebo Michigan University School of Law.

Ladislav Cabada

Ladislav Cabada vystudoval politologii na Univerzitě Karlově a Univerzitě v Lublani, habilitační řízení absolvoval na Masarykově univerzitě. Vedle českých univerzit (Karlova, Západočeská, od roku 2009 až dosud Metropolitní univerzita Praha) absolvoval delší výzkumné a přednáškové pobyty v Německu (Vechta, Drážďany), Slovinsku (Lublaň, Nova Gorica), na Slovensku (Banská Bystrica) a v Maďarsku (Andrássy Universität Budapest). V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006–2012 byl předsedou České společnosti pro politické vědy, v letech 2012–2018 působil jako předseda Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA). V současnosti působí jako garant magisterského a doktorského programu Politologie na Metropolitní univerzitě Praha. Zabývá se komparativní politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými systémy, politickými aktéry volebními cykly a politickou kulturou. K těmto tématům sám či spoluautorsky publikoval více než 20 knih a přibližně 150 dalších odborných publikací, z nich přibližně polovinu v zahraničí.

Daniel Kroupa

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D je český politik, filozof a signatář Charty 77. Po sametové revoluci přednášel postupně na několika fakultách Univerzity Karlovy politickou filozofii, aktuálně působí na Filozofické fakultě UJEP. Je autorem manifestu “Na každém člověku záleží” a knihy “Masaryk - Patočka - Havel” věnované myšlenkám těchto tří českých filozofů. Během své politické kariéry byl předsedou ODA, československým poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, později poslancem Poslanecké sněmovny PČR a senátorem.

Danuše Nerudová

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. je česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka, od února 2018 rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Jako vedoucí důchodové komise připravuje spolu s týmem novou penzijní reformu, ve které usiluje například o vyrovnání důchodů mužů a žen a o větší zohlednění péče o nemocné členy rodiny v důchodovém systému. Ve své vědecké práci se dlouhodobě věnuje daním a jejich harmonizaci s Evropskou unií. Své výzkumy prezentovala na půdě Evropského parlamentu a na pozvání nositele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze přednášela v OSN v New Yorku.

Gyorgy L. Széll

Prof. em. Dr. Gyorgy Széll je emeritním profesorem sociologie na Univerzitě v Osnabrücku, kde byl několikrát děkanem Fakulty sociálních studií. Působí také v Institutu ekonomických studií na Hitotsubashi University v Tokyu. Ve své práci se zaměřuje na vztah mezi participací a demokracií. V rámci koronavirové pandemie přispěl textem “Covid-19 a demokracie” do sborníku “Reflexe během pandemie” vydaného Mezinárodní sociologickou asociací.

Peter Biegelbauer

PD Dr. Peter Biegelbauer je vedoucím vědcem v Centru inovačních systémů a politiky ve vídeňském Austrian Institute of Technology (AIT). Zaměřuje se na implementační proces politik, od definování problému až po hodnocení politiky a její reformulaci, v oblastech výzkumu, technologií, průmyslu a inovací. Koordinoval řadu národních a mezinárodních projektů, včetně současného projektu EU co-Change (2020-2023) o etických aspektech inovací v oblasti umělé inteligence. Této problematice se bude věnovat i na letošním Symposiu. O výše uvedených tématech napsal více než 100 článků a knih. V oboru politických věd je držitelem habilitace z rakouské univerzity v Innsbrucku, doktorátu z Vídeňské univerzity a magisterského programu na MIT v USA.

Peter Boghossian

Dr. Peter Boghossian je americký filozof a autor knihy “Jak vést nemožné konverzace”. Je členem Katedry na Portland State University, externistou na Oddělení všeobecného vnitřního lékařství Oregon Health Science University a mezinárodním přednášejícím pro Richard Dawkins Foundation for Reason and Science. Zabývá se zejména kritickým myšlením a etikou. Ve spolupráci s Jamesem A. Lindsay a Helen Pluckrose publikoval v několika akademických žurnálech hoax články, jejichž cílem bylo poukázat na vědní obory s nízkými vědeckými standardy. Je také členem neoficiálního sdružení intelektuálů s názvem Intellectual Dark Web.

Informace

Symposium Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost? se uskuteční v prostorách Grégorova sálu v Obecním domě dne 12. září 2020. Registrace začíná v 8:48 hodin.