Město Jeseník

Tomáš Vlazlo

Tomáš Vlazlo je 1. místostarosta města Jeseník, člen představenstva Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., člen pracovní skupiny „Koordinace a spolupráce“ Smart Region Olomoucký kraj a člen komise pro kulturu a cestovní ruch SMO ČR. V rámci své práce zefektivňuje práci města, rozvíjí participaci občanů, podporuje místní komunitní a kulturní projekty. V oblasti participace se radnici podařilo zrealizovat 1. ročník participativního rozpočtu www.tvorimejesenik.cz. Zajímá se o životní prostředí, urbanismus, zachování i rozvoj historického dědictví Jesenicka a o technologie – ve spolupráci s jesenickým startupem Oscar senior vytvořil nový způsob provozování senior taxi, které usnadní práci ošetřovatelům. Je také iniciátorem účasti města v projektu 5G pro 5 měst.