Growth Dynamics

Theodore Modis

Theodore Modis se narodil v Řecku. V osmnácti letech získal plné stipendium na studium v USA. Získal magisterský titul v oboru elektrotechniky a doktorát z fyziky, obojí na Kolumbijské univerzitě. Věnoval se výzkumu v oblasti částicových fyzikálních experimentů v Brookhavenské národní laboratoři a v CERN. Později pracoval ve společnosti Digital Equipment Corporation jako vedoucí skupiny konzultantů pro vědu o řízení. O deset let později založil vlastní poradenskou společnost Growth Dynamics. Je autorem/spoluautorem více než stovky článků ve vědeckých a ekonomických časopisech a deseti knih přeložených do řady jazyků. Příležitostně vyučoval na Kolumbijské univerzitě, Ženevské univerzitě, evropských obchodních školách INSEAD a IMD a na škole leadershipu DUXX v mexickém Monterrey. Je známý svými odbornými znalostmi v oblasti S-křivek a vehementní kritikou konceptu Singularity. Žije ve švýcarském Luganu.