Peter Boghossian

Dr. Peter Boghossian je americký filozof a autor knihy “Jak vést nemožné konverzace”. Je členem Katedry filozofie na Portland State University, externistou na Oddělení všeobecného vnitřního lékařství Oregon Health Science University a mezinárodním přednášejícím pro Richard Dawkins Foundation for Reason and Science. Zabývá se zejména kritickým myšlením a etikou. Ve spolupráci s Jamesem A. Lindsay a Helen Pluckrose publikoval v několika akademických žurnálech hoax články, jejichž cílem bylo poukázat na vědní obory s nízkými vědeckými standardy. Je také členem neoficiálního sdružení intelektuálů s názvem Intellectual Dark Web.