Austrian Institute of Technology (AIT)

Peter Biegelbauer

PD Dr. Peter Biegelbauer je vedoucím vědcem v Centru inovačních systémů a politiky ve vídeňském Austrian Institute of Technology (AIT). Zaměřuje se na implementační proces politik, od definování problému až po hodnocení politiky a její reformulaci, v oblastech výzkumu, technologií, průmyslu a inovací. Koordinoval řadu národních a mezinárodních projektů, včetně současného projektu EU co-Change (2020-2023) o etických aspektech inovací v oblasti umělé inteligence. Této problematice se bude věnovat i na letošním Symposiu. O výše uvedených tématech napsal více než 100 článků a knih. V oboru politických věd je držitelem habilitace z rakouské univerzity v Innsbrucku, doktorátu z Vídeňské univerzity a magisterského programu na MIT v USA.