Metropolitní univerzita Praha

Ladislav Cabada

Ladislav Cabada vystudoval politologii na Univerzitě Karlově a Univerzitě v Lublani, habilitační řízení absolvoval na Masarykově univerzitě. Vedle českých univerzit (Karlova, Západočeská, od roku 2009 až dosud Metropolitní univerzita Praha) absolvoval delší výzkumné a přednáškové pobyty v Německu (Vechta, Drážďany), Slovinsku (Lublaň, Nova Gorica), na Slovensku (Banská Bystrica) a v Maďarsku (Andrássy Universität Budapest). V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006–2012 byl předsedou České společnosti pro politické vědy, v letech 2012–2018 působil jako předseda Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA). V současnosti působí jako garant magisterského a doktorského programu Politologie na Metropolitní univerzitě Praha. Zabývá se komparativní politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými systémy, politickými aktéry volebními cykly a politickou kulturou. K těmto tématům sám či spoluautorsky publikoval více než 20 knih a přibližně 150 dalších odborných publikací, z nich přibližně polovinu v zahraničí.