Cardiff University

Jiří Přibáň

Jiří Přibáň je český právník a sociolog. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na níž získal profesuru v oboru teorie, sociologie a filozofie práva. Od roku 2001 působí jako profesor na School of Law and Politics - Cardiff University. Kromě toho přednášel na Stanfordově univerzitě, Newyorské univerzitě, Kalifornské univerzitě v Berkeley, Katolické univerzitě v Lovani a na mnoha dalších zahraničních univerzitách. V současné době Jiří Přibáň vede Centrum práva a společnosti na Cardiffské univerzitě.