Albert Einstein College of Medicine in New York

Jan Vijg

Jan Vijg je profesorem a vedoucím katedry genetiky na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. Jakožto výzkumník se zaměřuje na studium mechanismů, které jsou základem procesu lidského stárnutí. Koordinoval řadu rozsáhlých mezinárodních výzkumných programů v USA a Evropě a je zakládajícím ředitelem Centra pro jednobuněčnou omiku (CSCOmics) na Jiaotong University School of Medicine v Šanghaji v Číně. Vijg publikoval více než 300 vědeckých článků. Kromě genetiky se zaměřuje na technologie v kontextu historie. Ve své knize The American Technological Challenge: Stagnation and Decline in the 21st Century předpokládá zpomalení technologického pokroku vedoucí ke ztrátě naší ekonomické dynamiky.