Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Helena Hofmannová

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. působí jako docentka ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě UK. Reprezentuje ČR jako členka Evropské komise proti rasismu a netolerance Rady Evropy. Zabývá se mezi jinými problémy demokracie, lidských práv a ústavního soudnictví. V letech 2006, 2008 a 2019 získala Michigan Grotius Fellowship na Michigan University School of Law. Absolvovala řadu studijních pobytů, např. na New York University School of Law nebo Michigan University School of Law.