Mendelova univerzita v Brně

Danuše Nerudová

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. je česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka, od února 2018 rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Jako vedoucí důchodové komise připravuje spolu s týmem novou penzijní reformu, ve které usiluje například o vyrovnání důchodů mužů a žen a o větší zohlednění péče o nemocné členy rodiny v důchodovém systému. Ve své vědecké práci se dlouhodobě věnuje daním a jejich harmonizaci s Evropskou unií. Své výzkumy prezentovala na půdě Evropského parlamentu a na pozvání nositele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze přednášela v OSN v New Yorku.