Filozofická fakulta UJEP

Daniel Kroupa

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D je český politik, filozof a signatář Charty 77. Po sametové revoluci přednášel postupně na několika fakultách Univerzity Karlovy politickou filozofii, aktuálně působí na Filozofické fakultě UJEP. Je autorem manifestu “Na každém člověku záleží” a knihy “Masaryk - Patočka - Havel” věnované myšlenkám těchto tří českých filozofů. Během své politické kariéry byl předsedou ODA, československým poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, později poslancem Poslanecké sněmovny PČR a senátorem.