New York City Council

Carlos Menchaca

Carlos Menchaca je americký demokrat a radní za 38. okres na radnici New York City. Ten zahrnuje Brooklyn a jeho okolí Sunset Park, Red Hook, Greenwood Heights, a části Borough Park, Dyker Heights a Windsor Terrace. Je prvním Američanem mexického původu zvoleným do veřejné funkce ve městě New York City. Zde v městské radě předsedá imigračnímu výboru. Před nástupem do funkce pracoval v letech 2005 až 2011 jako koordinátor kapitálového rozpočtu a politiky v kanceláři prezidenta Martyho Markowitze pro čtvrť Brooklyn. Od roku 2011 do roku 2013 zastupoval komunity LGBT a HIV / AIDS v kanceláři mluvčího newyorské radnice.