University of the Basque Country

Annick Laruelle

Annick Laruelle je profesorkou katedry Základů ekonomické analýzy na Baskické univerzitě (UPV/EHU) v rámci Baskické nadace pro vědu Ikerbasque. Vystudovala aplikovanou matematiku na Katolické univerzitě v Lovani (UCL) v Belgii, kde také v roce 1998 získala titul Ph.D. v oboru ekonomie. Jejím výzkumným zaměřením jsou teorie sociální volby a teorie her. Studuje pravidla kolektivního rozhodování a hlasování - tedy procesy, kterými rozhodují výbory, parlamenty, rady a správní rady. Její hlavní výzkumná otázka zní: Jaké vlastnosti by měla mít rozumná volební pravidla? Konkrétně se zaměřuje na otázky rozdělení hlasů v Radě EU, proč naše demokracie nedovolují výslovné vyjádření nesouhlasu ve volbách, nebo jak by občané reagovali na jiná volební pravidla.