Program

Program

Změny v programu vyhrazeny.

8:48-9:21

Registrace

9:21-9:27

Uvítání od místopředsedy Senátu PČR Jana Horníka a zakladatele Institutu H21 Karla Janečka

9:27-10:21

Eroze veřejné debaty jako hrozba pro demokracii
Peter Boghossian

10:21-10:42

Káva, čaj a občerstvení (21 minut)

10:42-11:33

Covid-19 a demokracie
György Széll

11:33-12:21

Podrývá umělá inteligence základy demokracie?
Peter Biegelbauer

12:21-13:21

Oběd (60 minut)

13:21-14:41

Téma: Na volebním systému záleží

 • Středovýchodní Evropa jako laboratoř volebních systémů?
  Ladislav Cabada
 • Svět na křižovatce dějin: Jak najít společnou řeč v krizi civilizace?
  Karel Janeček

Diskuzní panel, otázky a odpovědi

14:41-14:56

Přestávka (15 minut)

14:56-16:21

Téma: Elementy demokracie

 • Liberální demokracie a ideál rovnosti
  Daniel Kroupa
 • Politická svoboda
  Helena Hofmannová
 • Ekonomika a Covid-19
  Danuše Nerudová
16:21-16:42

Občerstvení (21 minut)

16:42-18:11

Téma: Formy občanské participace

 • TBA