International Symposium 2020

International Symposium
Democracy in the 21st Century: Crisis or Opportunity?

Photos (Facebook) >
Interviews with the Speakers (Facebook) >
Recordings (Youtube) >

“Every crisis has both its dangers and opportunities. It can spell either salvation or doom.”

- Martin Luther King, Jr.

Democracy is undergoing a severe test because of the health, economic and social crisis. What are the consequences this situation will have for the functioning of states and free societies? Can the current crisis be seen as an opportunity to change for the better?

The coronavirus pandemic has restricted fundamental rights and freedoms of which the majority of the population has never experienced before. The traditional obstacles of democratic regimes are now combined with entirely new problems. Some of these future issues are still difficult to imagine, for example, effects of machine learning and artificial intelligence on upcoming political order. The second year of the international symposium is focusing on the topic: Democracy in the 21st Century: Crisis or opportunity? and is organised by Institute H21 under the auspices of its founder, mathematician Karel Janeček, and Jan Horník, Vice-President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic. The symposium will take place in the spectacular premises of the Municipal House, which has been an essential place for meetings and discussions since time immemorial.

The symposium aims to open a constructive discussion on today's  pressing issues and problems, and thus help the world's society to turn the current crisis into an opportunity. Our mission is to invite international experts who will present a diverse collection of viewpoints to help us tackle hard questions about democracy in the 21st century; the topics are ranging from philosophy of democracy, political science, innovative voting systems to the role of technology in society.Representatives and deputies of various international organisations, diplomatic missions, public sector, Czech and foreign think-tanks, and academia have already confirmed their attendance.

Simultaneous translation into Czech and English is going to be provided at the symposium.

Program

8:48-9:21

Registration

9:21-9:27

Welcome from Jan Horník, the Vice-President of the Senate, and Karel Janeček, founder of the Institute H21

9:27-10:42

Topic: Current Crisis Regarding Covid-19

 • Covid-19 and Democracy
  György Széll
 • Economy and Covid-19
  Danuše Nerudová
10:42-11:03

Refreshments (21 min)

11:03-11:57

Topic: Risks in the Region

 • Belarus
  Alena Marková
11:57-12:12

Break (15 min)

12:12-13:12

Topic:  Liberal Democracy at Present

 • Liberal Democracy and the Ideal of Equality
  Daniel Kroupa
 • Political Freedom
  Helena Hofmannová

Discussion panel, Q&A

13:12-14:12

Lunch (60 minut)

14:12-15:21

Topic: Voting System Matters

 • World at the Crossroads of History: How to Find Common Ground during the Civilisation Crisis?
  Karel Janeček
 • Central and Eastern Europe as a Voting System Laboratory?
  Ladislav Cabada

Discussion panel, Q&A

15:21-15:42

Break (21 min)

15:42-16:42

Topic: Forms of Civic Participation

 • New York City Participatory Budgeting and Importance of Participatory Processes in Crisis
  Carlos Menchaca
16:42-17:12

Refreshments (45 min)

17:12-18:21

Topic: New Technologies and Democracy

 • Is Artificial Intelligence Undermining the Basis of Democracy?
  Peter Biegelbauer
 • Covid & eGov: Crisis as a trigger of technological upgrade of the state?
  Michal Blaha
18:21-18:27

Closing Ceremony

Speakers

Tomáš Petříček

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. je český politik, ministr zahraničních věcí a místopředseda ČSSD. Vystudoval magisterský a doktorandský program oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde obhájil disertační práci na téma „Perspektivy energetické bezpečnosti Evropské unie“. V průběhu studia absolvoval také pobyt na Université Libre de Bruxelles. Dále získal tituly M.A. na bruselském Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques v oboru Governance a rozvojová politika a na University of Warwick v oboru Mezinárodní politická ekonomie. Na symposiu promluví v rámci bloku Rizika v regionu: Bělorusko.

Pavel Šťastný

MgA. Pavel Šťastný je uznávaný český designér, výtvarník a typograf. Během svých 25 let zkušeností spolupracoval s klienty jako Audi, IKEA, Linet, Olympus, Porsche, Scott USA, Volvo, Zanussi a předními nemocnicemi v České republice. Navrhl loga pro Občanské fórum, Seznam.cz, Slovanský dům, Datart, ArtGen, Paraple, Banánové rybičky a mnoho dalších. V rámci svého studia Plechárna Design Factory vytváří logotypy a korporátní design, produkuje výstavy, akce, filmy a televizní pořady. Je kreativním ředitelem mezinárodního festivalu Architecture Week Praha a spoluorganizuje Farmářské trhy na Kulaťáku. Vytvořil nový design nemocničních lůžek pro Arabský záliv, navrhl nové logo Česko-saúdské obchodní komory a podílel se na přípravě Česko-saúdského obchodního fóra. Je autorem výstavy Helpful Art in Covid, která mapuje umění vytvořené ve světě během pandemie koronaviru.

Tomáš Vlazlo

Tomáš Vlazlo je 1. místostarosta města Jeseník, člen představenstva Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., člen pracovní skupiny „Koordinace a spolupráce“ Smart Region Olomoucký kraj a člen komise pro kulturu a cestovní ruch SMO ČR. V rámci své práce zefektivňuje práci města, rozvíjí participaci občanů, podporuje místní komunitní a kulturní projekty. V oblasti participace se radnici podařilo zrealizovat 1. ročník participativního rozpočtu www.tvorimejesenik.cz. Zajímá se o životní prostředí, urbanismus, zachování i rozvoj historického dědictví Jesenicka a o technologie – ve spolupráci s jesenickým startupem Oscar senior vytvořil nový způsob provozování senior taxi, které usnadní práci ošetřovatelům. Je také iniciátorem účasti města v projektu 5G pro 5 měst.

Petr Boháček

Mgr. Petr Boháček, BA je výzkumníkem na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky a zástupcem Demokracie bez hranic pro ČR. Zabývá se kosmopolitní demokracií, modely globálního vládnutí a vesmírnou politikou. Je také 2020-2021 Policy Fellow na Evropském univerzitním institutu ve Florencii se zaměřením na globální řízení velkých laserových systému ve vesmíru.

Carlos Menchaca

Carlos Menchaca je americký demokrat a radní za 38. okres na radnici New York City. Ten zahrnuje Brooklyn a jeho okolí Sunset Park, Red Hook, Greenwood Heights, a části Borough Park, Dyker Heights a Windsor Terrace. Je prvním Američanem mexického původu zvoleným do veřejné funkce ve městě New York City. Zde v městské radě předsedá imigračnímu výboru. Před nástupem do funkce pracoval v letech 2005 až 2011 jako koordinátor kapitálového rozpočtu a politiky v kanceláři prezidenta Martyho Markowitze pro čtvrť Brooklyn. Od roku 2011 do roku 2013 zastupoval komunity LGBT a HIV / AIDS v kanceláři mluvčího newyorské radnice.

Alena Marková

Alena Marková, Ph.D. je historičkou soudobých dějin. Působí na Fakultě humanitních studií UK a ve své odborné činnosti se věnuje současným dějinám Východní Evropy, nacionalismu a post-socialistické transformaci. Je vedoucí řešitelkou mnoha odborných českých a mezinárodních projektů (4EU+ European Universities Alliance, GAČR, TRANS MZV ČR a další). Dlouhodobě se zabývá expertní činností pro Horizon2020 a M17+. Působí jako redaktorka časopisu The Journal of Belarusian Studies. Je autorkou odborných publikací v češtině a jiných jazycích s širokým mezinárodním ohlasem. Marková je například držitelkou ocenění za nejlepší historickou monografii v oblasti běloruských studií za rok 2016 od odborné poroty 7. Mezinárodního kongresu běloruských studií ve Varšavě.

Michal Bláha

Michal Bláha je podnikatel a přední český odborník na problematiku ICT a eGovernment. Byl jedním ze zakladatelů vyhledávače Atlas.cz a dalších českých i zahraničních startupů. Od roku 2013 se aktivně věnuje inovacím, eGovernmentu, efektivitě a digitalizaci podniků i státní správy a problematice opendat. Do listopadu 2019 by členem podvýboru pro Digitální Česko. V roce 2016 vytvořil veřejně prospěšnou službu HlídačStátu.cz, unikátní nástroj na komplexní kontrolu hospodaření a obchodních vztahů státu. Je držitelem tří Křišťálových lup za nejlepší projekt roku (dvě za projekt Hlídač státu) a dvou Cen Fondu Otakara Motejla.

Karel Janeček

Dr. Janeček je zakladatelem Institutu H21 a autorem inovativního volebního systému D21. Doktorát ve finanční matematice získal na Univerzitě Carnegieho–Mellonových. Je zakladatelem společnosti RSJ, která je největším tvůrcem trhu na derivátových burzách. Momentálně se věnuje podpoře demokracie a aktivitám proti korupci.

Helena Hofmannová

Doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. působí jako docentka ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě UK. Reprezentuje ČR jako členka Evropské komise proti rasismu a netolerance Rady Evropy. Zabývá se mezi jinými problémy demokracie, lidských práv a ústavního soudnictví. V letech 2006, 2008 a 2019 získala Michigan Grotius Fellowship na Michigan University School of Law. Absolvovala řadu studijních pobytů, např. na New York University School of Law nebo Michigan University School of Law.

Ladislav Cabada

Ladislav Cabada vystudoval politologii na Univerzitě Karlově a Univerzitě v Lublani, habilitační řízení absolvoval na Masarykově univerzitě. Vedle českých univerzit (Karlova, Západočeská, od roku 2009 až dosud Metropolitní univerzita Praha) absolvoval delší výzkumné a přednáškové pobyty v Německu (Vechta, Drážďany), Slovinsku (Lublaň, Nova Gorica), na Slovensku (Banská Bystrica) a v Maďarsku (Andrássy Universität Budapest). V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006–2012 byl předsedou České společnosti pro politické vědy, v letech 2012–2018 působil jako předseda Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA). V současnosti působí jako garant magisterského a doktorského programu Politologie na Metropolitní univerzitě Praha. Zabývá se komparativní politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými systémy, politickými aktéry volebními cykly a politickou kulturou. K těmto tématům sám či spoluautorsky publikoval více než 20 knih a přibližně 150 dalších odborných publikací, z nich přibližně polovinu v zahraničí.

Daniel Kroupa

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D je český politik, filozof a signatář Charty 77. Po sametové revoluci přednášel postupně na několika fakultách Univerzity Karlovy politickou filozofii, aktuálně působí na Filozofické fakultě UJEP. Je autorem manifestu “Na každém člověku záleží” a knihy “Masaryk - Patočka - Havel” věnované myšlenkám těchto tří českých filozofů. Během své politické kariéry byl předsedou ODA, československým poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, později poslancem Poslanecké sněmovny PČR a senátorem.

Danuše Nerudová

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. je česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka, od února 2018 rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Jako vedoucí důchodové komise připravuje spolu s týmem novou penzijní reformu, ve které usiluje například o vyrovnání důchodů mužů a žen a o větší zohlednění péče o nemocné členy rodiny v důchodovém systému. Ve své vědecké práci se dlouhodobě věnuje daním a jejich harmonizaci s Evropskou unií. Své výzkumy prezentovala na půdě Evropského parlamentu a na pozvání nositele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze přednášela v OSN v New Yorku.

Gyorgy L. Széll

Prof. em. Dr. Gyorgy Széll je emeritním profesorem sociologie na Univerzitě v Osnabrücku, kde byl několikrát děkanem Fakulty sociálních studií. Působí také v Institutu ekonomických studií na Hitotsubashi University v Tokyu. Ve své práci se zaměřuje na vztah mezi participací a demokracií. V rámci koronavirové pandemie přispěl textem “Covid-19 a demokracie” do sborníku “Reflexe během pandemie” vydaného Mezinárodní sociologickou asociací.

Peter Biegelbauer

PD Dr. Peter Biegelbauer je vedoucím vědcem v Centru inovačních systémů a politiky ve vídeňském Austrian Institute of Technology (AIT). Zaměřuje se na implementační proces politik, od definování problému až po hodnocení politiky a její reformulaci, v oblastech výzkumu, technologií, průmyslu a inovací. Koordinoval řadu národních a mezinárodních projektů, včetně současného projektu EU co-Change (2020-2023) o etických aspektech inovací v oblasti umělé inteligence. Této problematice se bude věnovat i na letošním Symposiu. O výše uvedených tématech napsal více než 100 článků a knih. V oboru politických věd je držitelem habilitace z rakouské univerzity v Innsbrucku, doktorátu z Vídeňské univerzity a magisterského programu na MIT v USA.

Information

Symposium of Democracy in the 21st Century: Crisis or Opportunity? will take place in the premises of Grégor Hall in the Municipal House on September 12, 2020. Registration starts at 8:48. The event is held in English and Czech language. Simultaneous translation into Czech and English is going to be provided.

Entrance with a valid ticket only.